Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η καινοτομία του Ataxia School συνίσταται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Πρώτον, στην άμεση επαφή των μαθητών-τριων με τη φύση και την αποδέσμευσή τους από τα στενά πλαίσια της αίθουσας μέσω υπαίθριων βιωματικών δραστηριοτήτων, ακολουθώντας τη μεθοδολογία problem based learning στο πανέμορφο περιβάλλον της ελληνικής υπαίθρου, μέσα κυριολεκτικά στο βουνό, και εντός μια μικρής και ασφαλούς κοινότητας.

Δεύτερον, αποτελώντας φορέα δημοκρατικής παιδείας, εντάσσεται στον συνεχώς διευρυμένο κύκλο των σχολείων -κυρίως στο εξωτερικό- που σαν στόχο τοποθετούν, πέρα από το γνωστικό περιεχόμενο, την πραγμάτωση της ελευθερίας των παιδιών μέσω της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση των κανόνων και της λειτουργίας του σχολείου τους, ως ισότιμα και ενεργά μέλη.

Τρίτον, στην εσωτερική διαμόρφωση του χώρου, ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με την παραδοσιακή διάρθρωση σχολικών δομών, αφού δεν θα περιλαμβάνει καθορισμένες αίθουσες διδασκαλίας, αλλά θα αποτελεί ένα πεδίο εξερεύνησης (Learning Escape Room). Οι μαθητές-τριες θα μετακινούνται από τη μία αίθουσα στην άλλη, επιλύοντας μαθησιακούς γρίφους, όπως αυτοί θα προκύπτουν από τη διάδραση ανάμεσα σε μαθητές και διδάσκοντες και θα αποτελούν φυσικά τους διδακτικούς στόχους της ημέρας, οι οποίοι θα παρέχονται με ένα παιγνιακό, σύμφωνο με τα ηλικιακά ενδιαφέροντα των παιδιών τρόπο. 


Παιδαγωγικές πρακτικές

Screenasdshot_2

© Copyright 2022 ATAXIA SCHOOL- All Rights Reserved